Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Våglängdsgatan 7 är en liten förskola som ligger i ett radhus- och villaområde i Järnbrott. Vi är gärna utomhus och de små barnen sover ute i sina vagnar.

Liten förskola med två avdelningar

Förskolan består av två avdelningar, en för de yngsta barnen som är mellan 1-3 år och en för de äldre barnen, som är 3-5 år. Varje avdelning har ett stort matrum och lekrum samt ett flertal mindre rum där vi erbjuder olika typer av aktiviteter, som till exempel en gemensam ateljé. 

Vi försöker lyssna till barnens intressen och skapa rum som inspirerar och speglar deras lek och intressen. Vår målsättning är trygga och glada barn och vuxna som har roligt och utvecklas tillsammans. Genom lekfullt lärande kan barnens samspel och kommunikation utvecklas. Vi arbetar med barnens självständighet och arbetar för att ha en röd tråd över avdelningarna.

Gård med bra översikt

Vår gård är plan med god översikt och har både gräsytor och asfaltsytor. Vi har gungor, möjlighet att cykla, spela boll, leka i sandlådan eller leka lekar på gräset. De små barnen som behöver sova gör det utomhus i sina vagnar. 

Utbildad personal

Vi som arbetar på Våglängdsgatans förskola är utbildade barnskötare och förskollärare. För att hålla oss uppdaterade på olika områden ingår några av oss i olika typer av nätverk, bland annat när det gäller språk, IT och normkritiskt förhållningssätt. Vår roll som pedagoger är att skapa trygghet för varje barn och att stötta barnen i sin utveckling efter sin egen förmåga. Detta gör vi genom att lyssna, utmana och ge barnen inflytande över sin tid på förskolan

Dialog och delaktighet

Det är viktigt för oss att ha en öppen kommunikation med alla familjer vi möter. För att barnet ska få en så bra tid som möjligt i förskolan är det viktigt att förskola och hem har ett gott samarbete. För oss är det viktigt att både barn och vårdnadshavare känner sig trygga.

Vi jobbar för att mer och mer information ska förmedlas via vår gemensamma plattform Unikum. På Unikum kan vi berätta om vår verksamhet, dela med oss av vad som händer i barngruppen och på förskolan i stort, både via bilder och text. Varje år svarar vårdnadshavare på en brukarenkät. Resultatet av den är viktigt för oss i vårt arbete framåt.