Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Våglängdsgatan 7 är en liten förskola som ligger i ett radhus- och villaområde i Järnbrott. Vi är gärna utomhus och de små barnen sover ute i sina vagnar.

Liten förskola med två avdelningar

Förskolan är liten med endast två avdelningar, en för de minsta barnen som är mellan 1-3 år och en för de äldre barnen, som är 3-5 år.  Varje avdelning har ett stort matrum och lekrum samt ett flertal mindre rum där vi erbjuder olika typer av aktiviteter, som till exempel målarrum.  Vi försöker lyssna till barnens intressen och skapa rum som inspirerar och speglar deras lek och intressen.

Gård med bra översikt

Vår gård är plan med god översikt och har både gräsytor och asfaltsytor. Vi har gungor, möjlighet att cykla, spela boll, leka i sandlådan eller leka lekar på gräset. De små barnen, som behöver sova gör det utomhus i sina vagnar. 

Utbildad personal

Vi som arbetar på Våglängdsgatans förskola är utbildade barnskötare och förskollärare. För att hålla oss uppdaterade på olika områden ingår några av oss i olika typer av nätverk, bland annat när det gäller språk, IT och Reggio Emilia pedagogiken. Vi tar även emot elever från universitetet eller Barn- och fritidsprogrammet regelbundet.

Dialog och delaktighet

Det är viktigt för oss att ha en öppen kommunikation med alla familjer vi möter, genom att dagligen ha en pratstund vid hämtning och lämning. Vi jobbar för att mer och mer information ska förmedlas via vår gemensamma plattform Hjärntorget. På hjärntorget kan vi berätta om vår verksamhet, dela med oss av vad som händer i barngruppen och på förskolan i stort, både via bilder och text.

På förskolan finns även ett brukarråd, som består av föräldrarepresentanter, en pedagogrepresentant och förskolechef. Brukarråden är ett forum där frågor kring förskolan i stort dryftas, men kan också fungera som ett forum där verksamheten kan ta in synpunkter från de vi är till för kring frågor som rör dem.