Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola

Stomvägens förskola ligger med närhet till Askims torg, natur, bibliotek och kollektivtrafik. Här lägger vi stort fokus på socialt samspel och lek samt har återkommande aktiviteter tillsammans i hela huset. Gemenskap, Respekt, Självständighet och Lustfylldhet är värdeord som hela förskolan arbetar med.

Fyra avdelningar

På förskolan finns fyra avdelningar: Lejonet, Leoparden, Björnen och Lodjuret. De yngre barnen går på Lejonet och Leoparden medan de äldre går på Lodjuret och Björnen.

Förskolan har aktivitetsinriktade rum där barnen kan vara i både mindre och större grupper. Innehållet i rummen byter karaktär alltefter barnens intressen och lek. Vi lägger stort fokus på socialt samspel och har återkommande aktiviteter tillsammans i hela huset.

Språket

På förskolan läser vi mycket tillsammans med barnen och besöker ofta närliggande bibliotek. Genom bokprat, rörelse, rytmik och språklekar stärker vi språkkänslan hos barnen.

Hållbar utveckling

En medveten tanke finns runt miljöfrågor. Vi sopsorterar, komposterar och har vissa år egna odlingar. Utevistelse är viktigt för oss. Vi är ute varje dag antingen ute på gården eller utforskar närmiljön.