Foto: Asbjörn Hanssen

Vår skola

Vår skola är centralt placerad i hjärtat av Hagen. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolbyggnaden är 100 år gammal och erbjuder en traditionsrik skolatmosfär och vi har nära till hav och natur. Det är gångavstånd från skolan till spårvagn och buss.

Fritidshem

På Hagenskolan finns fyra fritidshem.
Ett gemensamt fritids för barnen i Förskoleklasserna
Två fritids för barn i årskurs 1 till 2
Ett för barn i årskurs 3 och uppåt

Trygghet och trivsel

Trygghet, arbetsglädje och kunskap är tre av skolans ledord. På rasterna finns trivselledare. De kan till exempel leda olika lekar för de elever som vill vara med. Skolan har dessutom en aktiv föräldraförening som vi kallar HFF (Hagens Föräldraförening).

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Hagenskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.