Kontaktuppgifter

Christoffer Nilsson
Telefon
031-366 13 30
Besöksadress
Hagens Kapellväg 1
Postadress
Box 1015
405 21  Göteborg
Kontakt
Skolexpeditionen
Tillgänglighetsinformation

Rektor

Telefon
031-366 12 52
Kontakt
Karolina Cronberg

Expedition/administratör

Telefon
031-366 13 30
Kontakt
Anna Steen

Sjukanmälan

Elever i årskurs F-6 ska sjukanmälas genom Hjärntorget

Biträdande rektor

Telefon
031-366 11 27
Kontakt
Karl Yregård

Skolsköterska

Telefon
031-366 13 35
Kontakt
Christina Andersson

Kurator

Telefon
031-366 14 51
Kontakt
Lena Sjönneby Johannesson

Specialpedagog

Telefon
031-366 13 36
Kontakt
Maria Taheri

Speciallärare

Telefon
031-366 13 48
Kontakt
Jane Björk

Arbetslag årskurs 4-6

Telefon
031-366 13 34

Fritidshem Tärnan

Telefon
031-366 13 51

Fritidshem Örnen

Telefon
031-366 13 47

Fritidshem Falken

Telefon
031-366 13 43

Fritidshem Lunnefågeln

Telefon
031-366 13 39

Vaktmästare

Telefon
031-366 13 42
Kontakt
Carina Carlberg

Vaktmästare

Telefon
031-366 12 68
Kontakt
Petra Valén

Kök

Telefon
031-366 13 40
Kontakt
Sandra Ahlén, Ingela Stark, Merlyn Olsson

Hitta hit