Om Trygg i Centrum

Stadsdelsförvaltningen Centrum och polisen samarbetar utifrån en modell som kallas Trygg i Centrum. När vi arbetar tillsammans blir det mer effektivt. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

Trygg i Centrum är ett långsiktigt samverkansarbete mellan polisen och stadsdelsförvaltningen. I arbetet ingår också social resursförvaltning. De vet mycket om ungdomarnas situation i centrala delarna av Göteborg. Målet är att göra stadsdelen tryggare, minska brottsligheten och öka förtroendet för stadsdel och polis. Beslut om prioriterade samverkansområden sker årligen.

För att få en gemensam lägesbild samlas information från dialoger med medborgare, medarbetare och olika aktörer i lokalsamhället samt brottsstatistik.

Alla arbetar efter samma modell

Alla stadsdelar i Göteborg arbetar efter samma modell. Här kan du läsa mer om modellen för trygghetsarbetet- Trygg i Göteborg

Majoriteten känner sig trygg

Även om boende i relativt välbeställda stadsdelar som Centrum är mer trygga än boende i utsatta stadsdelar, är trygghetsfrågorna en särskild utmaning i Centrum. Otrygghet och brottslighet är framför allt kopplat till att stadsdelen är en stadskärna. Det betyder att Centrum är ett område där mycket händer och många människor vistas och rör sig. På grund av blir det många brottstillfällen på en relativt liten yta. 25 procent av alla brott i Göteborg sker i Centrum, men Centrums invånare är vare sig förövare eller offer i större utsträckning än andra.

De vanligaste brotten är stöld, rån, våldsbrott, sexualbrott, skadegörelse, alkohol- och narkotikabrott samt ordningsstörningar. De flesta brotten sker i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan och i anslutning till krogar. Våld i offentlig miljö sker oftast mellan män, medan våld i nära relationer främst sker av män mot kvinnor. Stölder sker framförallt från butiker eller bilar.

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet är ett åtagande från polisen till er medborgare i Centrum. Utifrån vad ni upplever som problem bestämmer vi vad vi ska göra under det kommande året. Lägesbilden bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare, olika aktörer i lokalsamhället samt brottsstatistik.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Centrum – en fördjupad samverkan mellan polis, stadsdelsförvaltning och social resursförvaltning för att långsiktigt öka tryggheten och minska brottsligheten i stadsdelen.

Här kan du läsa mer om Medborgarlöftet

Metoder

Vi samarbetar bland annat med föreningar, fastighetsägare och förvaltningar i stadsdelen. Syftet är att samlas kring en viss gemensam fråga eller åtgärd för att på olika sätt öka tryggheten. Synpunkter och förslag från invånare i stadsdelen fångas upp via dialoger, trygghetsundersökningar eller trygghetsvandringar. Invånarna i stadsdelen ska veta om att det finns ett trygghetsarbete och var de kan vända sig med frågor och felanmälan.

Vi vill gärna ha dina synpunkter på hur vi tillsammans kan göra Centrum till en ännu tryggare och trivsammare stadsdel. Här hittar du hur du kan få kontakt med oss.