Arbetsuppgifter och aktiviteter

Arbetsuppgifterna varierar och det ska vara meningsfulla uppgifter utifrån dina förutsättningar.

Meningsfulla sysselsättningar

Vi samarbetar med andra för att hitta meningsfulla sysselsättningar. Nya arbetsuppgifter kommer utifrån vad du som deltagare har för kunskaper och intressen.

Service och verkstadsarbete

  • Vi sorterar, monterar och paketerar åt företag
  • Vi arbetar med trä, skapar och renoverar.
  • Ibland jobbar vi med cykelrenovering och att gjuta i betong
  • Vi levererar förbrukningsmaterial åt andra dagliga verksamheter

Arbeta med media

Vi har vår tidning som vi gör själva. Vi fotar, intervjuar och skriver. I arbetet ingår också att distribuera tidningen till andra verksamheter i närheten. Gruppen har tillgång till bil som vi använder i distributionen.

Bilen kan också användas för att åka på studiebesök och leverera produkter till andra dagliga verksamheter.

Friskvård

Två gånger i veckan har vi friskvård i olika former. Det är bland annat promenader, gruppaktiviteter och pingis. Vi rör på oss mycket i arbetet.

Lunch och fika

Det finns restaurang i närheten. Det finns även möjlighet att värma medhavd mat i verksamheten.

Språnget-dagen

En gång om året ges alla Språngets deltagare möjlighet att träffas för inspiration, utveckling och gemenskap.

Du får vara med och påverka

Vi har regelbundna möten där alla får vara med och påverka och utveckla vår verksamhet.