Anpassad grundskola

Hos oss på Skytteskolan går elever i årskurs 1-9 i anpassad grundskola. Anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) är en egen skolform i årskurs 1–9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Den anpassade grundskolan har en egen läroplan med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda.

Läs mer om anpassad grundskola

Om du tror att ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskolan kan grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad utreda om eleven kan bli mottagen i anpassad grundskola. 

Om anpassad grundskola i Göteborgs Stad 

Skolverket har också information till dig som är vårdnadshavare:

Anpassade grundskolan är till för ditt barn

Den 2 juni 2023 byter grundsärskola namn till anpassad grundskola.