Foto: Asbjörn Hanssen

Modersmål och utökad rätt till modersmål

De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i modersmål i skolan. Alla elever har rätt att ansöka om modersmålsundervisning om en eller båda vårdnadshavarna har annat modersmål än svenska, om språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Varje skola organiserar undervisningen men i vissa fall ges undervisning på annan skola.

Utökad rätt till modersmål

Om ditt barn tillhör någon av de nationella minoriteterna har han eller hon utökad rätt till undervisning i modersmål. Det innebär att ditt barn har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk och/eller om eleven saknar grundläggande kunskaper i språket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

För ansökan av modersmål på Skogomeskolan

Fyll i blanketten du finner i denna länk.

Blanketten finns även att hämta på Skogomeskolan expedition.

Lämna sedan anmälan till David Svantesson,
Skoladministratör telefon 031-366 87 81 david.svantesson@grundskola.goteborg.se

Här kan du läsa mer om modersmål och utökad rätt till modersmål.

Klicka här för mer information på finska.