Arbetsuppgifter och aktiviteter

Vi arbetar utifrån individuella aktiviteter som är anpassade för dig. Struktur och förutsägbarhet är viktigt i våra arbeten.

Exempel på aktiviteter

  • Arbeta med tidningen Siriusbladet
  • Måla
  • Arbeta med lera
  • Sticka
  • Göra smycken
  • Källsortera
  • Paketera varor

Ibland gör vi utflykter och besöker olika evenemang.

Vi arbetar med mat, planerar, gör inköp och lagar. Hälsa är en viktig del av verksamheten och arbetar med hälsofrämjande aktiviteter.