Aktiviteter

Tillsammans med personalen ordnas aktiviteter efter dina och andras önskemål och förmåga. Vi erbjuder aktiviteter både individuellt och i grupp.

Alla är välkomna till våra gemensamma aktiviteter. Det kan vara musikstunder, filmvisning, gympa, skapande verksamhet, bingo med mera. Gudstjänster hålls varannan vecka. Dessutom har varje våning aktiviteter som de boende på avdelningen själva kommer överens om.