Vår förskola

Förskolan Saras väg 5 omringas av lantlig miljö nära Bergums skola finns tillgängligt till alla på förskolan. Här har vi en fin lärmiljö med vacker utemiljö och har en stor del av vår verksamhet utomhus. Vi är stolta över vår Grön Flagg certifiering. Den innebär att vi aktivt jobbar med hållbar utveckling som en naturlig del av det dagliga förskolearbetet.

Avdelningar och personal

Förskolan Saras väg 5 har två avdelningar, Månen och Solen där samtliga avdelningar finns det barn i åldrarna 1-5. Alla avdelningar har lekhall, målarrum att vistas i och våra yngre barn har möjlighet att sova utomhus i vagn som är mycket uppskattat. Här arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag, förskolan har tillgång till en specialpedagog.

Pedagogik på förskolan

I en mycket fin läromiljö arbetar förskollärare och barnskötare med material och inspiration från läroplanen.  Deras uppdrag är att tillsammans i arbetslag arbeta med barnens värdegrunden för att skapa goda relationer.

Vi är stolta över vår Grön Flagg certifiering. Den innebär att vi aktivt jobbar med hållbar utveckling som en naturlig del av det dagliga förskolearbetet.

En dag på förskolan

Efter den gemensamma morgonstunden och intag av frukost tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i varierande innehåll.

Avdelningarna försöker gå ut minst en gång varje dag att leka, uppleva och undersöka.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter.

Barnen fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills vi stänger.

Utomhusmiljö

Förskolans gård är en lättöverskådlig går med cykel slinga, utomhusmiljön erbjuder barnen på förskolan till att upptäcka och uppleva nya saker varje dag. Vi har stor tillgång till trevliga promenadvägar, utflyktsmål och naturen som vi besöker dagligen och uppskattas av både stora och små.

Kul att veta

Hela området Bergum - Gunnilse samarbetar och har gemensamma traditioner under läsåret. Nobelmiddag, Världsbokdagen, PI-dagen och Kniparedsloppet är några av de återkommande aktiviteterna som anpassas till barnens förmåga.

 

Välkommen till vår förskola!