Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Såggatan 73 är en förskola med två avdelningar i två plan. På avdelningarna finns barn mellan 1 och 5 år. Varje avdelning har fyra pedagoger - en barnskötare och tre förskollärare.

Vi har en spännande, kuperad gård i närheten av Slottsskogen. På gården finns en lekplats och mycket grönska där vi tillbringar stor del av dagen. De dagar vädret tillåter brukar vi även äta utomhus. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden och museer, teatrar och bibliotek.

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem samt samverkan med förskoleklass. Lärandet är lustfyllt och tematiskt och utgår från lek och samspel.

Förskolan Såggatan 73 samverkar med geografiskt näraliggande förskolor för att lära och inspireras av varandra. All samverkan syftar till att utveckla verksamheten för barnen, exempelvis är fokus för närvarande, normkreativitet och hur vi ger barnen hundra möjligheter istället  för två.

Våra lärmiljöer är föränderliga över tid då vi hela tiden utmanar vår verksamhet beroende på vilka vi är som vistas i verksamheten, nya barn eller nya pedagoger.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte