Foto: REturen

Vill du skänka material

Bidra till ett hållbart samhälle genom att skänka överblivet material till oss! Det som slängs på din arbetsplats kan bli läromedel som berikar barns lekar och utforskande.

Vilket material söker vi?

Det som slängs och sorteras bort på din arbetsplats kan bli våra elevers läromedel och berika förskolebarnens lekar, utforskande och skapande! Vi tar gärna emot spillbitar av olika slag, till exempel, trä, tyg, papper och kartong. Har ni ett material som ni tror vi skulle kunna använda, kontakta oss gärna!

REturen bidrar till minskad materialåtgång, ökad återvinning och ett miljömedvetet förhållningssätt. Vi arbetar med att höja kunskapen hos pedagogisk personal, barn och elever kring förekomsten av farliga kemikalier i material och produkter.

Att öka miljömedvetenheten hos barn och unga är en viktig handling för framtiden. En stor framgångsfaktor i detta arbete är att se restmaterial som en resurs.