Det här erbjuder vi

Göteborgs Stad har lång erfarenhet av att arbeta med personlig assistans och målet är att du som assistansanvändare ska känna dig trygg i din vardag, med ett stöd som är anpassat utifrån dina individuella behov och önskemål.

Trygghet i vardagen med anpassat stöd

Om du har beviljats personlig assistans utifrån LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) hos kommunen eller Försäkringskassan, kan du välja Göteborgs Stad som utförare.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personlig assistans och målet är att du som assistansanvändare ska känna dig trygg i din vardag, med ett stöd som är anpassat utifrån dina individuella behov och önskemål.

Vid behov kan vi även stödja dig i kontakter med exempelvis Försäkringskassan, socialsekreterare och gode män. 

Delaktighet med dig i fokus 

Vi arbetar utifrån LSS som betonar självbestämmande och delaktighet. Du har som assistansanvändare bland annat möjlighet att vara delaktig och påverka vem som kommer arbeta som personlig assistent hos dig.  Tillsammans med dina personliga assistenter, har du ett nära samarbete med enhetschef och stödpedagog för att säkra assistansens kvalitet och utförande. Vårt fokus är att det ska bli så bra som möjligt för dig.

Värdighetsgarantier och kvalitet

I Göteborgs Stad arbetar vi aktivt med värdighetsgarantierna. Garantierna gör det tydligt vad du och dina anhöriga kan förvänta er av den service och det stöd som vi erbjuder. Här kan du läsa mer om vad det innebär:

Värdighetsgarantier inom förvaltningen för funktionsstöd

Kompetensutveckling är en viktig del av vår verksamhet och vi erbjuder fortlöpande personalen möjligheten att delta i utbildningar för att kunna bedriva assistans med en hög kvalitet. Kommunens assistansverksamhet är inte vinstdrivande och har det yttersta ansvaret för dig som medborgare i Göteborg.

Välkommen till assistansverksamheten i Göteborgs Stad!