Läsårstider och ledighet

Här kan du se när terminerna börjar och slutar samt lov- och studiedagar. Höstlov är alltid vecka 44 och sportlov vecka 7. Vilken vecka det är påsklov kan variera och ligga före eller efter påsk. Men lovet är alltid samtidigt i alla skolor i Göteborg.

Alla kommunala skolor i Göteborg har samma läsårstider för elever från höstterminen 2020 till och med vårterminen 2022.

Stängningsdagarna är samma för fritidshem och förskolor. Vi planerar så att du som vårdnadshavare med barn på olika kommunala förskolor och skolor ska ha gemensamma datum när dina barn är lediga, så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare.

Vårterminen 2021

Vårterminen startar 12 januari 2021
Vårterminen slutar 15 juni 2021

Ändrade skoldagar på grund av att höstterminen 2020 avslutades tidigare

31 mars är en skoldag. Detta var tidigare en studiedag.
12 maj är en skoldag. Detta var tidigare en studiedag.

Lovdagar

Sportlov 15-19 februari (vecka 7)
Påsklov 6-9 april (vecka 14)
14 maj

Studiedagar och stängningsdagar

11 januari - fritidshemmen är stängda
1 april (dessa datum är preliminära och beror på när det är nationella prov) - fritidshemmen är öppna
16 juni - fritidshemmen är stängda

Sommarperioden 2021

Den ordinarie fritidshemsverksamheten har stängt under fyra veckor på sommaren. Den här sommaren infaller stängningen vecka 28–31 (från 12 juli till 6 augusti). Ett begränsat antal fritidshem kommer att vara öppna. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar under den här perioden, ta kontakt med rektor på ditt barns skola i så god tid som möjligt.

17 juni - 9 juli Fritidshemmen är öppna

9 - 17 augusti Fritidshemmen är öppna

Stängningsdagar

Onsdag 16 juni - fritidshemmen är stängda
Fredag 25 juni fritidshemmen är stängda (Midsommarafton)
Måndag 12 juli – fredag 6 augusti (vecka 28-31) fritidshemmen är stängda

Höstterminen 2021

Höstterminen startar 18 augusti 2021
Höstterminen slutar 22 december 2021

Lovdagar

Läslov 1–5 november 2021 (vecka 44)

Studiedagar och stängningsdagar

16 augusti - fritidshemmen är stängda
20–21 september - fritidshemmen är öppna
1 november - fritidshemmen är stängda
2–3 november - fritidshemmen är öppna

Jul- och nyårsledighet 2021-2022

Fritidshemmet är öppna alla vardagar vecka 51 till vecka 1.

Stängningsdagar

Fredag 24 december (julafton)
Fredag 31 december (nyårsafton)
Onsdag 6 januari (trettondedag jul)

Vårterminen 2022

Vårterminen startar 11 januari 2022
Vårterminen slutar 14 juni 2022

Lovdagar

14 februari – 18 februari 2022 (vecka 7)
11 april – 14 april 2022 (vecka 15)
27 maj 2022 (klämdag vecka 21)
6 juni 2022 (nationaldagen)

Sommarperioden 2022

Den ordinarie fritidshemsverksamheten har stängt under fyra veckor på sommaren. Den här sommaren infaller stängningen vecka 28–31 (från 11 juli till 5 augusti). Ett begränsat antal fritidshem kommer att vara öppna. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar under den här perioden, ta kontakt med rektor på ditt barns skola i så god tid som möjligt.

15 juni - 8 juli Fritidshemmet är öppet

Stängningsdagar

Fredag 24 juni fritidshemmen är stängda (Midsommarafton)
Måndag 11 juli – fredag 5 augusti (vecka 28-31) fritidshemmen är stängda


Såhär ansöker du om ledighet för ditt barn

Det är rektorn på ditt barns skola som bestämmer om barnet får vara ledig från skolan eller inte. Ditt barn kan få ledigt 10 skoldagar, om det finns behov för det. Ditt barn kan även få vara ledig från skolan en längre tid, men då måste det finnas speciellt viktiga anledningar till ledigheten. Läs gärna mer om vilka möjligheter skolan har att bevilja ledighet på Skolverkets webbplats om ledighet i skolan.

För att ansöka om ledighet för ditt barn ska du lämna in blanketten "Ansökan om ledighet för elev" till klassläraren.

Du som vårdnadshavare har stort ansvar för att ditt barn tar igen den undervisning som hen missar under ledigheten.