Till innehåll

Parkskolan F-3

Välkommen till Parkskolan

Parkskolan är en skola med drygt 300 elever i förskoleklass till årskurs 3. Från höstterminen 2022 blir Parkskolan en F-6 skola. Vi har naturen runt knuten och använder flitigt utomhusmiljön för lärande och lek. Förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger arbetar tillsammans för att få en helhetssyn på eleven och lärandet.

${loading}