Foto: Eva Johansson

Aktiviteter

Öppna förskolan Välkomsten är en mötesplats för föräldrar och barn där vi har olika aktiviteter. Här kan du som förälder träffa andra föräldrar och ditt barn leka med andra barn.

Öppettider

För barn 0-6 år:
måndag kl 9-15
tisdag kl 9-15
onsdag kl 9-15

För barn 0-18 månader:
torsdag kl 9-15

Vill du se vad som händer hos oss?

Vi finns även på Instagram.

Vi samverkar med:

  • Förebyggande socionomer
  • Barnmorskemottagningen
  • Barnavårdscentralen (BVC)
  • Kulturskolan
  • Folktandvården