Vår skola

Nya Varvets Skola ligger i ett fint naturområde med närhet till hav och skog, men också nära till buss och spårvagn. Här går ungefär 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. Personalen består av ungefär 40 personer. Till läsår 2021/2022 byter skolan namn till Nya Varvetskolan.

Skolans profil

Vi vill erbjuda våra elever bra mat och vi strävar efter att knyta an måltiderna vi äter i skolan till elevernas olika ämnen. På så vis lär sig barnen bland annat om hälsa, hållbar utveckling och miljö.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Nya Varvets Skola har ett aktivt elevråd som träffas sista fredagen varje månad. Elevrådet är uppdelat i två grupper, den första består av elever från årskurs 1 till 3 och den andra av elever från årskurs 4 till 6. Elevrådet är elevernas forum där de har möjlighet att komma med åsikter och påverka deras skolgång. Skolans rektor leder elevråden. Vid varje elevråd bestämmer eleverna vilken elev som ska vara ordförande och vilken elev som ska föra anteckningar.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Nya Varvets skola använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.