Kontaktuppgifter

Telefon
031-365 71 00
Besöksadress
Doktor Håléns Gata 9
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Tillgänglighetsinformation

Sjukanmälan görs till respektive avdelning.

Rektor F-2

Telefon
031-365 70 83
Kontakt
Liselotte Carlswärd

Biträdande rektor

Telefon
031-365 71 67
Kontakt
Jessica Svennevid

Ledningsstöd

Telefon
031-365 71 00
Kontakt
Weronica Lundqvist

Specialpedagog

Telefon
031-365 72 87
Kontakt
Catharina Qvirist

Skolsköterska

Telefon
031-365 71 04
Kontakt
Bodil Nilsson

Skolpsykolog

Telefon
031-365 29 58
Kontakt
Linda Deshayes

Kurator

Telefon
072-856 60 40
Kontakt
Cecilia Röring Catalan

Förskoleklass Norrgården

Telefon
073-665 72 72
Adress
Doktor Håléns Gata 9

Förskoleklass Sörgården

Telefon
073-652 07 29
Adress
Doktor Håléns Gata 9

Förskoleklass Sunnanäng

Telefon
072-855 38 62
Adress
Doktor Heymans Gata 1D

Klass 1 A

Telefon
072-855 38 61
Adress
Doktor Håléns Gata 9

Klass 1 B

Telefon
073-901 63 58
Adress
Doktor Håléns Gata 9

Klass 1 C

Telefon
073-620 88 61
Adress
Doktor Heymans Gata 1D

Klass 1C (Helenas)
Telefon: 072-855 38 53

Klass 2 A

Telefon
072-855 38 65
Adress
Doktor Håléns Gata 9

Klass 2 B

Telefon
073-901 42 97
Adress
Doktor Håléns Gata 9

Klass 2 C

Telefon
073-910 22 38
Adress
Doktor Heymans Gata 1D

Fritidshem Körsbärsdalen

Telefon
073-693 10 14
Adress
Doktor Håléns Gata 9

Fritidshem Mattisberget

Telefon
073-651 80 82
Adress
Doktor Håléns Gata 9

Fritidshem Katthult

Telefon
072-855 38 51
Adress
Doktor Håléns Gata 9

Fritidshem Junibacken

Telefon
072-248 64 21
Adress
Doktor Håléns Gata 9

Fritidshem Snickargården

Telefon
073-620 88 64
Adress
Doktor Heymans Gata 1D

Fritidshem Saltkråkan

Telefon
073-910 22 39
Adress
Doktor Heymans Gata 1D

Guldgruvan, fritids Guldhedsskolan

Telefon
031-365 71 51, 073-056 32 92
Kontakt
Guldgruvan

Skolkök - Doktor Håléns Gata 9

Telefon
031-365 74 96
Kontakt
Mossebergsskolan

Skolkök - Doktor heymans gatan 1D

Telefon
073-910 23 72
Kontakt
Lilla Mosseberg