Ta en RISK och pröva något nytt på Lövgärdesskolan


Publicerad 16 juni 2022

- De praktiska och estetiska ämnena är ju det som gör livet värt att leva, skrattar Sanna-Maria Cacatian och låser upp en dörr. Dagen handlar om dans, musik, mat eller rörelse — alltså om skapande och kreativitet.

Alla skolans elever är med i olika grupper. Eleverna är blandade i grupperna, från årskurs fyra till nio.

— Syftet är att eleverna ska pröva nya saker, få inspiration och kanske göra det på fritiden. Dagens övningar är kopplade till läroplanen. Det handlar om gemenskap och samarbete, förklarar Sanna-Maria Cacatian.

— Kolla mitt tryck när jag står på händerna på en stång, säger en elev och visar sin nytryckta t-tröja.

Bredvid henne ritar en annan elev konturerna runt en diskret Snobben som hen kommer att bära på tröjan nära hjärtat.

I trumverkstaden sitter ett tiotal elever i ring. Alla har djembetrummor formade som timglas mellan benen. De följer lärarens rörelser med stor koncentration.

En av eleverna i rap-verkstaden stönar. Han får inte rimmen att gå ihop.

Och utanför, i solen, spelar andra elever fotboll och basket.

RISK-dagen genomfördes med hjälp från Skapande Skola.