Foto: Förskolan Lilla Solstrålegatan

Vår förskola

Lilla Solstrålegatans förskola ligger i Länsmansgården nära till både grönområden och spårvagnshållplats. Här lägger vi stort fokus på natur och utomhusvistelse. Vi skapar många möjligheter för ditt barn att utvecklas och lära tillsammans med andra barn.

Förskolan

Sex hemvister

På förskolan går det 114 barn i åldrarna 1 till 6 år, uppdelat på sex hemvister där hemvisterna är indelat i totalt 10 grupper för att skapa färre barn i grupperna, som bidrar till att öka barnens trygghet.


Nya lokaler med plats för lek

Förskolan är nybyggd och öppnades i augusti 2017. Byggnaden består av två plan, där hiss finns för transporter. Inomhusmiljön innehåller flera mindre rum för lärande, lek och vila. På varje plan finns det också en ateljé, som ger möjlighet att genomföra olika projekt/aktiviteter med barnen, samt där måltider serveras.


Rolig och utmanande gård

På förskolan uppmanar vi till utomhuslek. På gården kommer det att finnas olika lärmiljöer där barnen kan utforska, sand, vatten och olika naturmaterial. Det finns också gungor, rutschkana och sandlådor som bidrar till barnens lekar. På gården finns det odlingslådor som skapar möjlighet för barnen att lära sig mer om odling och natur. Vi har en skogsdunge där barnen kan klättra, bygga kojor och öva sig på att gå på ojämn mark.

 

Pedagogik/profil - Utomhuspedagogik

Våra ledord för verksamheten är de fem u:na:
UPPLEVA, UPPMUNTRA, UTFORSKA, UTMANA – UTE!

Vi tror på att vara ute mycket eftersom vi tror att barn, och pedagoger, mår bra av att vara ute. Vårt mål är att använda hela utomhusmiljön för att väcka barnens intresse och nyfikenhet för matematik, naturvetenskap, teknik och kommunikation. Vi strävar efter att sudda ut gränsen mellan inne och ute och ser helt enkelt skogen och gården som ytterligare rum att vistas i.

Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till ett växelspel mellan erfarenhet och reflektion grundat på upplevelser i autentiska situationer. Utomhuspedagogiken flyttar lärandet från den invanda miljön ut i naturen och vill stimulera barnens alla sinnen. Där man arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Man lär genom att använda hela sin kropp, genom att göra, genom alla sina sinnen. Genom att använda sig av utemiljön och naturen som ett rum för upplevelser och lärande, utvecklas barns fantasi och kreativitet.

 

Personal

På förskolan jobbar både förskollärare och barnskötare. Inom personalen gruppen finns stora språkkunskaper vilket gör att vi kan möta ditt barn och dig som förälder på ett bra sätt.


Innehållsrika dagar

När förskolan öppnas på morgonen så samlas vi på nedre plan och har olika lugna aktiviteter tillsammans i ateljén. När det är dags för frukost går de barn som har sina hemvister på övre plan upp och äter frukost där. Barnen som vistas på nedre plan stannar kvar och äter frukost tillsammans i ateljén. Vi har gemensamma aktiviteter fram till klockan 9.00 på respektive plan, klockan 9 delar vi på oss och går till respektive hemvist/grupp. Där vi har olika aktiviteter t.ex. skapande, musik, matematik, språk och utevistelse på gården i de olika lärmiljöerna. Vi kan också besöka olika miljöer i vår närhet, skogen, olika lekplatser.

Vi utforskar närmiljön med barnen. Med de yngsta barnen håller vi oss i närmiljön nära förskolan och med de lite äldre barnen blir det fler och längre utflykter, vi går till Svarte mosse, vi besöker biblioteket och olika museum.

Dagarna innehåller både ute- och inne aktiviteter även om fokus ligger på att vara utomhus så mycket som möjligt. Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden och museer. En dag varannan vecka besöker vi bokbussen för sagostund och boklån.

Maten på förskolan

Maten lagas i eget kök på förskolan, maten som serveras är nyttig och ekologisk. Om ditt barn behöver specialkost så ordnar vi det.