Om oss


Kriscentrum för män arbetar med samtal, både individuellt och i grupp. Vi som arbetar här har alla lång erfarenhet av att möta människor i kris.

Vi är sex personer som arbetar på Kriscentrum för män: Fyra män och två kvinnor. Alla har högskoleutbildning med beteendeinriktning, såsom socionom och motsvarande. Utöver det har alla vidareutbildningar inom området. Likaså har alla lång erfarenhet av samtal och krisarbete från olika områden som berör barn, ungdomar och vuxna.

Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Likabehandling är viktigt för oss

Vår utgångspunkt är att likabehandling är en grundläggande rättighet och vi strävar efter att mottagningen ska vara tillgänglig för alla inom vår målgrupp:

  • Vi använder alltid tolk när det behövs
  • Vår mottagning är anpassad för dig med en funktionsnedsättning
  • Verksamheten är HBTQ-diplomerad i Västra Götalandsregionens regi

På sidan Röster om oss kan du läsa citat från några av de män som haft kontakt med Kriscentrum för män.

Informationsfolder om oss:

Kriscentrum för män

Du hittar information på flera olika språk på sidan På andra språk.