Avgifter

Nya priser för år 2023: Individuella samtal 276kr.

Avgifter

Som en viktig del i Göteborgs Stads arbete mot våld i nära relationer har staden fattat beslut om att besök på Kriscentrum för män är avgiftsfria för dig som söker hjälp för problem med våld. Det innebär att du som utsätter andra, eller själv är utsatt, för våld i dina nära relationer är avgiftsbefriad.

För övriga av Kriscentrum för mäns målgrupper kostar varje samtal 265 kronor.

Avgiftsbefrielse

Det finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. Prata med din samtalsterapeut hos oss om du vill veta mer.

Återbud

Om du inte kan komma och måste lämna återbud ska du meddela oss innan klockan 12 dagen före besöksdagen. I annat fall är vi tvungna att ta betalt för det uteblivna besöket. Om du har avgiftsbefrielse och inte lämnar återbud i tid kostar det 100 kronor.