Till innehåll
Foto: Peter Svenson

Kärralundsskolan F-9

Välkommen till Kärralundsskolan

Kärralundsskolan, vackert belägen nära Delsjöns stora naturområden, har cirka 415 elever från förskoleklass till årskurs 9 samt anpassad grundskola årskurs 1-9. På Kärralundsskolan strävar vi efter att varje elev ska känna lust att lära och utveckla kunskaper och färdigheter i alla ämnen för att klara av fortsatta studier. Vi arbetar också för att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens, sin kreativitet och sitt ansvarstagande, visa hänsyn gentemot andra och känna att de kan och att de duger.

Aktuellt

Att ställa möjliga krav på elever är att bry sig på riktigt

Publicerad 27 september 2022
Forskning visar att lärare som skapar ett positivt klimat i klassrummet där tiden på lektionerna så mycket som möjligt används till lärande och reflektion är mest framgångsrika. Det som är allra viktigast, enligt forskarna, är att skapa en relation till eleverna.
${loading}