Aktiviteter

På boendet pågår flera olika aktiviteter utifrån individuella behov och önskemål.

Det finns en gemensam mötesplats för våra hyresgäster. Där anordnas aktiviteter varje måndag till fredag för pensionärer som bor på äldreboendet. Våra hyresgäster är välkomna att delta i gemenskapen på Grevegården och i planeringen av utflykter och andra aktiviteter.