Illustration: D OFFICE arkitekter

Vår skola

På Glöstorpsskolan finns cirka 200 elever. Här står trivsel och kunskap i fokus. Våra engagerade lärare har stor samlad erfarenhet. Det finns ett populärt profilprogram i idrott. Vid skolstart 2021 flyttar vi in i vår nya skola.

Om Skolan

På Glöstorpsskolan utvecklar du kunskap och förmåga att påverka samhället. Kunskap är viktigt för att du ska klara ditt liv på ett bra sätt. Det handlar både om att skaffa sig goda kunskaper i olika ämnen, men också om att lära sig att själv ta ansvar och söka kunskap. Det självständiga arbetet är att lära för livet.

”Att gå ut nian och lämna Glöstorpsskolan känns som att ha lyssnat klart på en grymt bra låt och vara osäker på hur resten av playlisten kommer att vara.”
elev

Du som elev är viktig på skolan

Vi vill att våra elever är delaktiga i beslut som gäller skolan. Elevrådet arbetar med olika frågor som är viktiga för skolan. Elevrådet har till exempel varit med och planerat skolans nya fina gård med olika platser där eleverna kan umgås och vara aktiva, både under och efter skoltid.

”Genom elevrådet kan vi påverka jättemycket och vi har jättekul ihop. Vi har arbetat för att det ska bli tajtare mellan klasserna och att man ska känna sig trygg i skolan. Man ska kunna heja på alla i korridoren och prata med alla om det är något. Jag blir glad när en sjua hejar på mig. Man känner att de känner tillit till en.”
elev

På rasterna finns mycket att göra

I caféet kan du köpa ett mellanmål, spela spel och lyssna på musik. Elever i åk 9 hjälper till att driva caféet. På den gröna sköna skolgården finns en idrottsarena för bollsporter, kompisgunga, soldäck i trä, cirkelrunda sittplatser och en utomhusscen där elever kan samlas och umgås. Det finns även ett välsorterat bibliotek med den senaste ungdomslitteraturen.

Gratis utbildning för mopedkörkort klass II

På Glöstorpsskolan finns godkänd utbildare och examinator för moped klass II. Om du är intresserad så finns det möjlighet under elevens val att låna moped och göra utbildningen kostnadsfritt. Endast avgiften för förarbevis tillkommer.

Skolans inriktningar

Är du intresserad av idrott eller friluftsliv? På Glöstorpsskolans profilerade utbildningar får du chansen att jobba extra mycket med det du gillar bäst - dina specialintressen.

Idrottsprofil

På skolan finns möjlighet att träna fotboll eller ha allmän idrott på schemat under elevens val.

Friluftslivsprofil

I friluftslivsprofilen får du vara med om turer med övernattning i vindskydd, tält eller under bar himmel. Du lär dig om Allemansrätten och om vad respekt för djur och natur innebär. Några tillfällen ägnar vi åt fågelskådning. Vi lagar mat över öppen eld, paddlar, klättrar och hittar på andra spännande saker när vi är ute. Att delta i friluftsliv är, förutom all kunskap du får, stärkande för gruppkänslan och den egna utvecklingen.

För att en profil ska kunna startas krävs att tillräckligt många elever väljer den profilen.

”Jag försöker hela tiden göra eleverna medvetna om vad vi håller på med. När de förstår varför vi gör något, blir det lättare både för dom och för mig att arbeta. Att jobba tillsammans med eleverna som ett team, där vi är på väg åt samma håll kräver att jag är lyhörd för hur de tänker, hur de reagerar och vad de tycker om det vi gör.”
lärare

Samarbete skola och hem

Ditt engagemang som vårdnadshavare är viktigt för skolan. Vi har ett skolråd där rektor, vårdnadshavare, lärare och annan skolpersonal träffas tre till fyra gånger per termin. Vårdnadshavarna är alltid välkomna att höra av sig med synpunkter och funderingar till klassläraren eller till rektor.

”Vi är väldigt nöjda med Glöstorpsskolan. Barnen trivs och har bra och engagerade lärare. De blir väl förberedda och får mycket bra kunskaper med sig till gymnasiet.” förälder

”En positiv och engagerad skola med hjälpsamma lärare, som bryr sig om sina elever, tar tag i problem och fattar snabba, korrekta beslut.” förälder