Aktiviteter

Vår verksamhet bygger på inflytande och delaktighet. Vi strävar därför alltid efter att aktiviteter som vi gör kommer från ungdomar och planeras av personal tillsammans med vårt ungdomsråd och andra besökare. Aktiviteterna som vi gör hålls till största del av våra ungdomar, och det som ungdomar inte kan hålla i sköter personal tillsammans med dem så att de till nästa gång vet hur det går till. Alla aktiviteter bygger självfallet på frivillighet att genomföra. I vår verksamhet finns det tillgång till flera sällskapsspel, tv-spel, pingis, pyssel samt rum för dans.

Musikstudio
Vår musikstudio finns tillgänglig varje tisdag och onsdag mellan klockan 17 – 21 för alla ungdomar i åldern 13 – 18 år. Vi har en professionell musiker som ger ungdomarna möjlighet att få hjälp med att skriva texter, öva sin röst, rappa, spela in samt lära sig producera. För att boka tid i studion så behöver man komma till fritidsgården och boka in sig hos personalen.

Lovaktiviteter
Under alla lov anordnar vi tillsammans med ungdomarnas önskemål, tillsammans med vår styrgrupp en planering för varje dag. Vi planerar aktiviteter både i Gårdsten men även utanför mötesplatsen och Gårdsten.

Aktiviteter vid högtider
Vi uppmärksammar de högtider som våra ungdomar firar och försöker alltid att fira dessa med dem genom olika sätt på gården. Vi uppmärksammar även våra ungdomarna genom att vara med på skolavslutning, bal samt student.