Foto: Anita Molin

Vår skola

Emmaskolan är en förkortning för En Massa Med Aktiviteter, vilket innebär att vi arbetar med verkliga upplevelser i samband med elevernas lärande. På Emmaskolan arbetar vi för att alla ska känna sig trygga och respekterade. Vi är cirka 25 anställda och skolan har rektor, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, specialpedagog, kurator, skolsköterska och administratörer.

Skolans profil

Barn lär med alla sinnen och skapar kunskap tillsammans. Därför är vår undervisning formad så att eleverna får många tillfällen att skapa, diskutera, reflektera och lära utomhus. Alla skolans pedagoger, förskolpedagoger och fritidspedagoger har gått en utbildning i utomhuspedagogik.

Eleverna får även vara med och upptäcka många olika kulturaktiviteter i Göteborg. Då kan vi till exempel besöka muséer, teatrar, biografer och Universuem, med mera.

På Emmaskolan är musik, bild, rörelse, drama och lek viktiga inslag i undervisningen.

Emmaskolans organisation

Emmaskolan har två förskoleklasser, fyra fritidshem och en särskoleklass.

På Emmaskolan finns Pärlan som är vår grundsärskoleklass. Våra elever från både grundskolan och grundsärskolan är tillsammans med på alla aktiviteter.

Trygghet och skolmiljö

Emmaskolan ska präglas av respekt, omsorg och trygghet. Våra elever ska komma till skolan och känna glädje och välbefinnande över att få ta del av en social gemenskap och utveckla sina kunskaper.

Runtom skolan finns skog och natur. Skolgården har flera lekredskap och ligger nära grönområden. På skolgården ligger även vårt uteklassrum, och vår egen groddamm som eleverna får hjälpa till med. Emmaskolan har också en trivsam och vacker inomhusmiljö med skulpturer skapade av konstnärer, men också av den konst som eleverna själva skapar på skolan. Vi som arbetar på skolan värnar om att den ska vara ren, fin och bidra till ett lustfyllt lärande.

På skolan finns en träslöjdssal, syslöjdssal och bildsal. Skolans bibliotek är en mycket omtyckt plats av våra elever. Skolbiblioteket och vår fina idrottshall finns tillgängliga för eleverna under både skoltid och fritidshemstid.

Alla elever har tillgång till ett elevhälsoteam som träffas en gång per vecka. Då kan eleverna till exempel tala med kurator eller få hjälp med vanliga hälsokontroller.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Emmaskolan har alla klasser ett klassråd, och skolan har ett elevråd med elevrepresentanter som träffas en gång i månaden.

Du som är vårdnadshavare till en elev på Emmaskolan är alltid välkommen att vara med i skolan. Varje termin har vi ett vårdnadshavarråd med olika tema på varje träff.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Emmaskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.