Verksamheten

Förskolan Dimvädersgatan har tre storavdelningar, där ca 120 barn i åldrarna 1 till 5 år går och pedagogerna arbetar i storarbetslag. Avdelningarna heter Vintergatan, Himlavalvet och Galaxen.

På vår förskola är du som vårdnadshavare aktiv under inskolningen, vilket innebär att under den tid du är med ditt barn är du aktiv och deltar i verksamhetens alla moment. Detta för att ditt barn ska få lära känna oss pedagoger och miljön tillsammans med dig. Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner trygghet inför inskolningen och kan följa inskolningsplanen för barnets bästa.

När ditt barn fått placering hos oss bjuder vi in till ett möte där vi berättar mer om vår verksamhet och hur inskolningen går till.