Vår förskola

På förskolan går drygt 100 barn uppdelat på sex olika avdelningar. Avdelningarna är åldersintegrerade vilket innebär att på varje avdelning går barn mellan ett och fem år.

Förskolan formar sin verksamhet utifrån stadsdelens vision ”Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla att lyckas”.

Nya lokaler med plats för lärande och lek

Förskolan är nybyggd och har två våningar. Lokalerna är Reggio Emilia-inspirerande och avdelningarna har egna rum där de kan vara i mindre grupper. Det finns ett stort rum för barnen att äta i och en ateljé som inspirerar till lekfull skaparglädje.

Rolig och spännande gård

Gården är spännande och det finns mycket att göra, till exempel finns det gungor, klätterställning och rutschkana. Det finns gräs att leka på och asfalt att åka trehjuling på.

Innehållsrika dagar

Dagarna innehåller både ute- och inneaktiviteter. Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Barnen får ta egna initiativ och använda sin fantasi. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden.

Pedagogik/profil

Vi arbetar utifrån Reggio Emilia filosofi där övertygelsen att varje barn är kompetent och har en inneboende lust och vilja till att lära. Pedagogiken utgår från lyssnande, dokumentation och reflektion, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med föräldrarna. Föräldrarna ska känna sig delaktiga. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och föräldrar men också via föräldramöten och gemensamma aktiviteter.

Utbildad personal med språkkunskaper

Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare, två av tre som arbetar på varje avdelning är förskollärare. Inom personalen finns stora språkkunskaper vilket gör att vi kan möta barn och föräldrar på ett bra sätt.

Maten på förskolan

Maten lagas på förskolan och är nyttig och miljöanpassad. För den som behöver ordnar vi specialkost.

Vi arbetar för en bättre miljö

Förskolan är miljödiplomerad 2014.