Aktiviteter

Aktivitetshuset erbjuder möjlighet till social gemenskap, meningsfull sysselsättning och stöd ut i arbete eller studier. Vi är till för dig som är 18–65 år, har psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning och vill bryta din isolering.

Mötesplats

Du kan komma hit för att träffa andra, ta en fika eller läsa en tidning. Handledare finns tillgängliga i träffpunkten.

Öppna aktiviteter

Utbudet varierar beroende på efterfrågan och aktivitetshusets förutsättningar. Öppna aktiviteter är kostnadsfria, eventuellt kan en materialkostnad tillkomma.

Unga vuxna

Är du 18–35 år och vill träffa andra unga i samma situation finns så finns det en grupp som träffas och har olika aktiviteter. Gruppen bestämmer aktiviteter tillsammans. Det kan exempelvis vara att spela brädspel, laga mat, gå på en utställning, ta en fika på stan eller grilla i en park.

Arbetsgrupper

Köksgrupp, café 
Köksgrupp, matlagning 
aspekt.nu, webbtidning för unga vuxna,  18–35 år    
Rekvisita sömnadsverkstad 
Rekvisita tapetserarverkstad 

Kurser och studiecirklar

Vi erbjuder kurser i egen regi och studiecirklar i samarbete med studieförbund. Du betalar en avgift för att delta i en kurs eller studiecirkel och materialkostnad kan tillkomma.

Mat och fika

På Aktivitetshusen finns möjlighet att köpa fika. Flera dagar i veckan lagar en köksgrupp lunch som går att köpa till självkostnadspris.

Husmöten

Vi tror att möjligheten att påverka ökar känsla av delaktighet. På våra husmöten kan du bidra med dina idéer.

Brukarförening 

Aktivitetshusets vänner är en brukarförening på aktivitetshuset som bland annat erbjuder social gemenskap. Den har öppet två vardagskvällar i veckan.

Sjukhuskyrkan

Tre dagar i veckan är personal från Sjukhuskyrkan på aktivitetshuset. Det finns möjlighet till enskilda samtal, samtalsgrupper och studiecirklar.

Friskvårdsklubben

Vi samarbetar med Friskvårdsklubben som bland annat håller i olika aktiviteter.