Foto: Elisabeth Spencer Thorsson

Vår förskola

Förskolevägens förskola är en naturförskola där vi arbetar efter visionen att utemiljön är vår lärmiljö. Förskolan ligger ett stenkast ifrån Askimsbadet med skogen, berget och havet som närmaste granne. Det ger oss en unik möjlighet att uppleva och utforska naturen året runt. Vi är utomhus alla dagar och i alla väder.

Skogen, Havet och torget i mitten

Förskolan består av spåren Skogen och Havet. På varje spår finns det tre hemvister. Skogen är anpassad för de yngsta barnen 1-3 år medan Havet är anpassad för barnen som är 3-6 år. De båda spåren ligger i var sin del av huset och förenas av torget i mitten. Varje spår har sin gård och en gemensam entré för de tre hemvisterna. Barnen delas in i mindre lärgrupper under dagen.

Vi arbetar i storarbetslag och samarbetar i huset. I torget serveras frukostbuffé för alla barn på förskolan. Här serveras även lunchbuffén större delen av året. Mellanmål äter vi i första hand utomhus, året runt.

Utegården bjuder in till fantasifull lek

Vår gård bjuder in till rörelse och fantasifull lek. Vi bakar sandkakor och låter oss väl smaka med en kopp låtsaskaffe eller målar mönster med pensel och vatten i en hink. En bandymatch är igång, samtidigt som några barn just hoppar av sina hästar för att mata dem med lite gräs. Några barn har fyllt hyllorna i affären och vi plockar med oss några stenar att betala med. På altanen sitter barn och bygger med duplo och några ritar. Vi sätter på musik och rockar loss i dans. Så ser det ut en helt vanlig dag hos oss.

Vi ger oss ofta ut på äventyr och utforskar närmiljön, men det är på förskolan vi har vår trygga bas. Vi har sovvila utomhus. Alla barn som sover, vilar i sina egna vagnar.

Växthus och odlingar

På gården växer träd och prydnadsbuskar tillsammans med bland annat havtorn, nypon, svartvinbär och smultron i rabatterna. Vi har ett växthus och odlingslådor utomhus där vi odlar grönsaker, frukt och våra egna kryddor som till exempel gurka, majs, vattenmelon, persilja, mangold och citron. Inga grönsaker smakar väl så gott som de vi odlat själva! Barnen får kunskap och förståelse för naturens kretslopp. Den inspirerande miljön vid odlingarna fungerar även som en uteateljé. På våren bland spirande blad och på sommaren och hösten bland blommor och kryddornas dofter.

Vår pedagogik

Förskolan inspireras av Reggio Emilias filosofi. Grundidén i Reggio Emilias förskolor är att pedagogerna fokuserar på det enskilda barnet och lyssnar och ser barnets olika styrkor. Vårt arbete formas och förändras hela tiden utifrån barnets intresse och nyfikenhet. Barnet ska ges möjlighet att ställa frågor innan pedagogen ger svaren och det är stort fokus på dialogen. Kreativiteten och fantasin är lika viktiga som logiken. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Föräldrainflytande

Vi har en dagligen en öppen kommunikation med vårdnadshavare vid hämtning och lämning. All information och dokumentation sker via vår plattform Hjärntorget. För att delge och göra er vårdnadshavare delaktiga i barnens vardag berättar vi i veckobrev om de aktiviteter som vi har gjort under veckan som gått. Vi dokumenterar barnens lärande med text och bild i varje barns enskilda dokumentationsloggboken, som även den ligger på Hjärntorget.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.