Foto: Carina Thorsson

Vår förskola

Förskolan Barytongatan 2 i natursköna och mångkulturella Kaverös är fördelad i tre byggnader med totalt nio avdelningar. Här lägger vi stort fokus på att utveckla våra pedagogiska miljöer och arbetar med olika teman som utgår ifrån barnens intressen.

Med Ruddalens fantastiska naturområde in på knutarna så använder vi naturen som vårt uterum för utomhuspedagogik och vistas utomhus så mycket som det går under dagarna. På förskolan sover de minsta barnen utomhus i sina egna vagnar.

Lärandemiljö

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och utgår ifrån barnens intressen för att skapa lärande miljöer. IT används också som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator och Ipads är hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Vår målsättning är trygga och glad barn som har roligt tillsammans och känner jag kan, jag duger.

Vi har i stadsdelen ett Reggio Emilia nätverk #vidaRE> , för intresserade pedagoger där vi varvar föreläsningar, studiebesök och nätverkande mellan de deltagande förskolorna i stadsdelen. När det gäller systematiskt kvalitetsarbete arbetar vi i stadsdelen med Lära Nära som är kopplat till den reviderade läroplanen. På förskolan har vi pedagogiska utvecklingsgrupper för kollegialt lärande där vi för diskussioner och tillsammans arbetar fram hur förskolans pedagogiska verksamhet ska utvecklas och drivas vidare inom verksamhetsutveckling, inne/ute miljö och IKT.

Nio avdelningar

Förskolans nio avdelningar är fördelade med fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år, tre avdelningar med barn mellan 1-3 år och två avdelningar med barn mellan 3-5 år. Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp och ser barns lek som värdefull och som en källa för utveckling och lärande. Förskolan har eget tillagningskök.

Utbildad personal med erfarenhet av språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare, samtliga med god kompetens inom språkutveckling och tecken som stöd för alternativ och kompletterande kommunikation. IT används också som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator och iPads är hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans och känner jag kan, jag duger.

Föräldradialog och delaktighet

Vi på Barytongatans förskola arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Information och dokumentation sker via vår plattform Hjärntorget. Genom att visa och berätta vad vi gör i en dokumentationsloggbok blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan. I vår verksamhet strävar vi efter att barn och föräldrar ska känna sig hörda.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.

Välkommen att besöka oss! Ring och kom överens om en tid så kan vi visa dig runt på vår förskola.