Raportoi valtiontuen käyttö

Valtiontukea myönnetään suomen kieltä, kaksikielisyyttä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria edistäviin tapahtumiin ja hankkeisiin. Valtiotuen käyttö on raportoitava tapahtuman toteuduttua.

Miten haen valtiontukea

Jos tahdot hakea valtiontukea, tutustu valtiontuen myöntämisen sääntöihin.

Raportoi tuen käyttö

Raportoi suomen kielen hallintoalueen valtiontuen käyttö sähköisen palvelun kautta.

Hur söker jag statsbidrag?

Om du vill söka statsbidrag från finskt förvaltningsområde, läs mer om reglerna kring beviljande av statsbidrag.

Rapportering av använt statsbidrag

Rapportera användning av statsbidrag från finskt förvaltningsområdet med hjälp av e-tjänsten.

Valtiontuen käyttö on raportoitava projektin päätyttyä. Voit valita kahden raportointitavan välillä.

  Raportoi valtiontuki sähköisen palvelun avulla

  Voit käyttää raportointiin sähköistä palvelua, jonka avulla voit lisätä raportointiin myös skannatut kuitit ja tiliotteet. Palvelu vaatii sähköisen henkilötunnisteen (niin sanottu e-legitimation)

  Jätä raportti sähköisesti netin kautta

  Rapportera använt statsbidrag

  När projektet är genomfört, ska du rapportera använt statsbidrag. Du kan välja mellan två alternativa sätt att rapportera.

  Rapportera direkt

  Du kan rapportera genom att använda e-tjänsten och bifoga scannade kvitton och utdrag. E-tjänsten kräver e-legitimation.

  Rapportera direkt på webbplatsen