Dricksvatten

Dricksvatten är ett av våra mest kontrollerade livsmedel och kvalitetskraven är höga. I Sverige är det Livsmedelsverket som beslutar om vilka gränsvärden som gäller.

Göteborg har två vattenverk - Alelyckan vid Lärjeholm och Lackarebäck söder om Delsjömotet. Vilket vattenverk du får ditt dricksvatten från beror på var i stan du bor.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. För att bli dricksvatten måste det råvatten som tas in från Göta älv, eller de andra råvattentäkterna, renas eller beredas. I Göteborg sker detta på de två vattenverken i Alelyckan och Lackarebäck.

Vattenburen smitta är ett av de största hoten mot vårt dricksvatten. Klimatförändringarna kan göra att smittbärande mikroorganismer i våra vattendrag, som till exempel vår dricksvattentäkt Göta älv, ökar. Därför har Göteborgs Stad investerat 400 miljoner kronor i modern teknik, ultrafilter.