Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Medling

Du som har varit inblandad i en brottshändelse eller en konflikt kan få hjälp i form av medling. Medling betyder att du kan ha en dialog med de inblandade med hjälp av en opartisk medlare för att prata om det som har hänt. Vi kan även stödja skolor, fritid, socialtjänsten och polisen vid konflikter mellan unga.

Är du orolig för att en närstående ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Här kan du läsa om vilket stöd som finns att få. Här kan du också läsa om hur Göteborgs Stad arbetar mot våldsbejakande extremism.

Socialsekreterarnas roll är att arbeta tillsammans med polisen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp ungdomar som varit inblandade i kriminalitet och missbruk eller som befinner sig i riskzonen. Vi arbetar på två sätt, ute på fältet och vid personintaget och häktet.

För att du ska känna dig trygg i din stadsdel anordnas trygghetsvandringar. Under vandringarna kan du som invånare vara med och påverka din egen närmiljö. Här får du mer information om trygghetsvandringar i din stadsdel.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet arbetar tillsammans med elva statliga myndigheter mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan.