Familjerådgivning

Att leva ihop kan vara svårt. Förväntningar som inte infrias skapar besvikelse och ilska. I en relation som inte fungerar försvinner lust, ömhet, omtanke och respekt. Hos Göteborgs Stads Familjerådgivning kan ni få hjälp att få en fungerande dialog. Par och familjer som vill få det bättre i sin relation eller avsluta sitt förhållande kan vända sig till oss för att få hjälp och stöd.

Det här kan du få hjälp med

Familjerådgivarna arbetar för att:

 • bidra till att förändra låsta positioner
 • uppmuntra dig och din partner att tala med och lyssna på varandra
 • hjälpa dig och din partner att förstå er själva och varandra bättre
 • bearbeta mönster och roller ni har fastnat i
 • hjälpa dig och din partner att se ert eget ansvar i situationen
 • ge information om praktiska frågor i samlevnaden
 • stödja er som är föräldrar i ert samarbete kring barnen.

Tystnadsplikt och anonymitet

Familjerådgivarna ger inte expertråd eller färdiga lösningar, eller tar ställning till vems felet är. De tar inte heller ifrån er ert ansvar att själva välja en egen lösning på problemet. Alla som arbetar på Familjerådgivningen har tystnadsplikt och för inga journaler. Du kan vara anonym om du vill.

Information in English

Couples and families who wish to improve their relationships, or to separate, can turn to Göteborgs Stads Family Counselling for help and support.

Our family counselors

 • are trained therapists and specialised in couples and families
 • are bound by professional confidentiality
 • do not keep records
 • allow you to remain anonymous if you prefer
 • work with interpreters when necessary.

If you wish to speak to a familly counsellor, or make an appointment, please ring during the telephone hours.

Vi vill gärna också höra barnens röst

Vanligtvis träffar vi bara er föräldrar men ibland kan det vara bra att fråga barnen hur de har det. Det kan vara till hjälp i vårt gemensamma arbete med relationerna. Därför erbjuder vi er som går på samtal hos oss att träffa ert eller era barn kostnadsfritt vid ett tillfälle. Erbjudandet gäller barn från skolåldern upp till 18 år.

Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö är en ledstjärna för oss på Familjerådgivningen och med det menar vi att klimatet mellan föräldrarna starkt påverkar hur barnen har det. Vi ser familjen som ett system där alla ömsesidigt påverkar varandra.

Så här kontaktar du Familjerådgivningen

För att komma till oss måste du ringa på vår telefontid och får då tala direkt med en familjerådgivare. Vid samtalet kan du få telefonrådgivning om frågor ni har i er relation, eller få information om hur ni får en tid hos oss.

På måndageftermiddagar erbjuder vi Engångssamtal

Ungefär en femtedel av de som går hos oss har önskemål om att få komma på ett enstaka samtal. Därför erbjuder vi nu alternativet ”Engångssamtal” för er som tror att ni har nytta av ett enda samtal.

Ni bokar engångssamtal på måndagar eller tisdagar klockan 10.15–11.45. Om det finns plats får ni en tid måndagen därpå. Om tiderna är slut är ni välkomna att ringa igen nästa vecka.

Några dagar före besöket kommer vi att intervjua er via telefon. Intervjun tar cirka 20 minuter. Två-tre månader efter besöket gör vi en uppföljningsintervju.

Om ni efter engångssamtalet vill ställa er i kö för ordinarie familjerådgivning går det naturligtvis bra.

Kostnad för att besöka oss

Det kostar 350 kronor per par för ett besök hos Familjerådgivningen.

Återbud

Kan du inte komma på bokad tid ska du lämna återbud och meddela det innan klockan 8 dagen före besöksdagen. I annat fall är vi tvungna att ta betalt för det uteblivna besöket. Om du har avgiftsbefrielse och inte lämnar återbud i tid kostar det 100 kronor.

Avgiftsbefrielse

Det finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. Tala med Familjerådgivningen om du vill veta mer.

Kurs för par som vill utveckla sin relation

Till våren startar vi en relationskurs för par som vill utveckla och fördjupa sin relation. Det handlar om att stärka och förbättra parrelationer, till exempel genom övningar i kommunikation och konflikthantering.

Ni får möjlighet att uttrycka era förväntningar på varandra och samtala om vilka roller ni tar i er relation. Ett av målen med kursen är att förstå och tydliggöra olikheter ni har och hur ni på flera sätt kan hantera svårigheter och konflikter.

Kursen ger er konkreta verktyg för problemhantering i ert förhållande, men även en möjlighet att utvecklas som individer. Kursen kallas PREP och är en metod som bygger på mer än 25 års vetenskaplig forskning om parrelationer.

Vi träffas fem måndagkvällar klockan 17.30 – 20.00: 26 februari, 12 mars, 26 mars, 9 april och 23 april på Göteborgs Stads Familjerådgivning, Kronhusgatan 2F, Göteborg och tar upp olika teman.

Kostnad 1 200 kr per par. Upp till sju par kan delta i kursen och varje par kommer att arbeta enskilt med uppgifter under ledning av två familjerådgivare.

Anmäl ert intresse via länken. För att kunna delta måste minst en av er vara bosatt i Göteborg. Efter anmälan kommer vi att kontakta er per telefon för en kortare intervju.

Vill du veta mer kontakta familjerådgivare Helena Liljeröd telefon: 031- 367 93 61 eller Kaj Rosenberg telefon: 031- 367 93 69