Mini-Maria

Använder du droger och försökt sluta men inte lyckats? Kanske är du orolig för att du har tagit skada av droger? Kanske är du orolig för någon i din närhet som missbrukar? Det finns hjälp att få på Mini-Maria. Du kan komma själv eller tillsammans med någon du känner.

Mini-Maria Göteborg har fyra öppenvårdsmottagningar för ungdomar upp till 21 år som har frågor och bekymmer som berör narkotika och eller alkohol. Det är gratis att få hjälp hos Mini-Maria och vi har tystnadsplikt. På våra mottagningar arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer, barnmorskor och läkare. Vi har lång erfarenhet och specialistkunskaper om beroende och riskbruk.

Vem vänder vi oss till?

  • Du som är under 21 år och har frågor eller bekymmer som rör droger
  • Du som är orolig över att ditt barn, släkting eller kompis missbrukar droger
  • Du som arbetar med ungdomar och är orolig för någon ung persons missbruk

För dig som är över 20 år

Är du över 20 år kan du kontakta Behandlingsgruppen för drogproblem som finns på tre ställen i staden. Vi ger stöd och råd till dig som är beroende av droger eller alkohol. Du som är anhörig eller närstående kan också kontakta Behandlingsgruppen.

Mini-Maria har en webbplats med mer information

Du kan läsa mer om Mini-Maria på vår webbplats Mini-Maria

Mini-Maria finns också på Facebook

Och på YouTube kan du se filmen om Anna som rökte cannabis och filmer om hur du hittar till våra mottagningar.

Föräldrautbildning i cannabiskunskap

Är du förälder och orolig för att ditt barn ska börja röka cannabis, eller redan har provat? Då är du välkommen till Mini Marias utbildning i cannabiskunskap. Utbildningen är kostnadsfri och vi träffas i små grupper med andra föräldrar vid två tillfällen på kvällstid. När vi anordnar föräldrautbildningar berättar vi om dem på den här webbsidan.

Föräldrautbildning i cannabiskunskap - på andra språk

Föräldrautbildning i cannabiskunskap - på arabiska

Föräldrautbildning i cannabiskunskap - på engelska

Föräldrautbildning i cannabiskunskap - på somaliska

Barn- och ungdomsguiden hjälper dig hitta stöd

Har du problem eller känner du någon annan som har det? Det finns många verksamheter och föreningar i Göteborg som kan ge stöd! Den här guiden visar vart du som ung och utsatt eller anhörig kan vända dig för att få hjälp.

Barn- och ungdomsguiden i Göteborg

Kontakta Mini-Maria

Mini-Maria Centrum

Mini-Maria Väster

Mini-Maria Nordost

Mini-Maria Hisingen