Mikamottagningen

Du som har fått ersättning för att ha sex med någon eller skadar dig med sex kan vända dig till Mikamottagningen. Till oss kan du komma med dina funderingar och samtala om din situation.

Mikamottagningens verksamhet

Mikamottagningen är en verksamhet som vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, som skadar eller har skadat sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Vi erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Till oss är du välkommen oavsett ålder, kön och sexuell identitet. Även du som är anhörig, partner eller vän och känner oro för någon kan vända dig till oss.

Kontakten med oss är kostnadsfri, vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.

Izas berättelse - en film om Mikamottagningen

I den här filmen får du möta Iza som fått stöd av Mikamottagningen.

Vi som arbetar på Mikamottagningen

Vi som arbetar på Mikamottagningen är socionomer och har lång erfarenhet av att möta personer som har fått ersättning för sex. I det här klippet berättar vi mer om mottagningen och du får möta oss som arbetar här.

Samtal på Mikamottagningen

Oavsett om du vill ha hjälp med att bearbeta svåra upplevelser, sluta sälja sex eller har andra funderingar kring din livssituation är du välkommen att vända dig till oss. Samtalen kan se olika ut, allt från enstaka stöd- och krissamtal till mer långvariga bearbetande samtalskontakter.

Vi har stor erfarenhet av att träffa personer som får, eller tidigare fått, ersättning för sex och personer som skadar sig med sex.

Så här beskriver några personer vad de fått med sig från samtalen:

"Att man inte är ensam om sin ”familjehemlighet”. Vi förstår på ett helt nytt sätt att detta kan drabba vem som helst. Samtalen har gjort oss starkare och mer förstående, än vad vi trodde var möjligt i början."

"Mycket! Jag är inte ensam. Jag är inte konstig utan reagerar normalt på det jag har varit med om. Jag har fått bättre förståelse för mig som person, mina känslor och reaktioner. Jag får lära mig hur jag kan hantera jobba känslor och tankar och hur jag bättre kan ta hand om mig själv. Jag känner mig välkommen och mindre värdelös, konstig och äcklig."

"Att man är lika mycket värd att behandlas väl oavsett vad man varit med om/gjort mot sig själv tidigare i livet."

Det här tänker några personer att någon i en liknande situation som sin egen kan behöva:

"Den personen behöver få veta att hen inte är ensam om sina problem och att det finns folk som bryr sig och vill hjälpa folk med sådana problem som hen har och att det förflutna inte definierar en person eller betyder att framtiden ser lika mörk ut."

"Någon som lyssnar som inte dömer! Och som orkar –har tålamod. Att få gå i sin egen takt och bli mött där man är idag."

"Man behöver någon som lyssnar och förstår vad man går igenom. (…) Och det är okej att söka hjälp fast man kanske inte tycker det när det är sånt här det handlar om."

"Man behöver få hopp. Hur det känns att lita på någon. Få veta att det finns fina och bra människor som bryr sig och vill hjälpa, inte använda, utnyttja och förbruka. Att det kan bli bättre. Hur man kan ta hand om sig själv och hur man kan tänka när allt känns hopplöst, farligt eller svårt. Bli omhändertagen och tagen på allvar."

Stöd och praktisk hjälp

Vi kan även finnas som stöd för dig i kontakt med andra myndigheter, till exempel vid polisanmälan, vid rättegång, i kontakt med socialtjänst, migrationsverk och sjukvård. Vi har kunskap om rättigheter och skyldigheter i samhället och kan hjälpa dig med svar på dina frågor.

Uppsökande arbete

Vi arbetar uppsökande i gatumiljön, på internet samt på andra arenor som kan vara aktuella. En kväll i veckan finns vi i Rosenlundsområdet för att på plats ge akut hjälp och stöd, men också för att erbjuda fortsatt kontakt och länkning till andra resurser i samhället. Vi skickar även ut information om Mikamottagningen till dig som annonserar om sex mot ersättning på Internet.

Människohandel för sexuella ändamål

I nära samarbete med polis och andra myndigheter arbetar vi för att stötta och hjälpa människor som har utsatts för människohandel för sexuella ändamål.

Vi informerar den brottsutsatta om dess rättigheter och skyldigheter inför juridiska rättsprocesser. Utifrån den brottsutsattas önskemål och behov samordnar vi hjälpinsatser med exempelvis sjukvården, skyddade boenden, tolkar och myndigheter.

Vi kan även vara behjälpliga i planeringen av ett tryggt återvändande. Det innefattar kontakt med IOM (International Organisation for Migration) som erbjuder ett individanpassat stöd.

Vi finns tillgängliga som en resurs som ger information, tips och råd till andra aktörer som möter människor utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Vi har ett länskoordinator uppdrag vilket innefattar att vi kan arbeta med ärenden i hela Västra Götaland.

Konsultation och kunskapsspridning

Du som i ditt arbete kommer i kontakt med personer som får ersättning för och/eller skadar sig med sex är välkommen att referera till eller konsultera oss.

Rapporter att läsa

I sexualitetens gränstrakter – en studie av ungdomar i Göteborg med omnejd som säljer och byter sexuella tjänster.

I sexualitetens gränstrakter (kortfattad version)