Fältgrupper

Fältgrupperna i Göteborg arbetar med uppsökande och socialt förebyggande arbete bland ungdomar.

Fältgrupperna finns där ungdomarna vistas och samtalar med dem och ger råd och stöd för att skapa en trygg miljö för dem. Fältsekreterarna eller fältarna, som de kallas, besöker skolor, fritidsgårdar och andra samlingsplatser och är ute på eftermiddagar, kvällar och helger där ungdomarna är.

Är du som anhörig orolig för någon ung kan du kontakta oss. Fältarna arbetar också med att möta föräldrar och samarbetar med socialtjänst och polis. Vi har tystnadsplikt. Vi har också anmälningsskyldighet, så om vi får veta något som gör att vi känner oro över en ungdoms välbefinnande som till exempel missbruk, brottslighet eller brister i omsorgen hemma måste vi anmälan det till socialtjänsten.

Hittade 6 st
Visa som:
 • Fältgruppen Angered

  Kommunal, Angered

  Fältgruppen Angered är en uppsökande verksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 10 och 20 år. Att vi arbetar uppsökande innebär att vi vistas i de miljöer där vår målgrupp befinner sig vilket kan vara allt från det lokala torget, fotbollsplanen, skolgården eller sjön på sommaren. För att möta ungdomar i deras miljöer arbetar vi både dagtid, kvällar och helger.

 • Fältgruppen City

  Kommunal, Centrum

  Fältgruppen City arbetar uppsökande bland ungdomar under 20 år i centrala Göteborg. Vårt mål är att få kontakt med ungdomar från alla stadsdelar som finns i city för att bryta deras vistelse i riskmiljöer. Den kunskap vi får om ungdomars villkor använder vi för att påverka situationen för ungdomarna och vi kartlägger ungdomsmiljöer och fenomen i centrala Göteborg. Vi arbetar även med supporterrelaterad problematik kring fotbollsmatcher, och samordnar stadens insatser vid större ungdomsarrangemang som till exempel Valborg och Kulturkalaset. I vårt uppsökande arbete kan det hända att vi får kontakt med efterlysta ungdomar som befinner sig i Nordstan eller andra delar av centrala Göteborg. Är du orolig eller misstänker att någon du känner befinner sig i dessa miljöer så är du välkommen att ta kontakt med oss. Du kan också höra av dig om du har några andra frågor.

 • Fältgruppen Majorna-Linné

  Kommunal, Majorna-Linné

  Fältgruppen finns där ungdomarna i Majorna-Linné vistas och samtalar med dem och ger råd och stöd för att skapa en trygg miljö och en meningsfull fritid. De kan ta reda på ungdomars intressen och motiverar dem att utveckla dessa utifrån behov och förutsättningar. Fältsekreterarna eller fältarna, som de kallas, besöker ofta skolor, mötesplatser, fritidsgårdar och andra samlingsplatser och är ute på eftermiddagar, kvällar och helger. Fältarna kan även möta föräldrar och samarbetar med socialtjänst och polis. Behöver du som anhörig mer information eller guidning vad ungdomar kan göra på sin fritid eller om du är du orolig för någon ung kan du kontakta oss. Vi har tystnadsplikt. Vi har också anmälningsskyldighet enligt SOL (socialtjänstlagen 14 kap 1§ 2001:453).

 • Fältgruppen Västra Hisingen

  Kommunal, Västra Hisingen

  Fältgruppen Västra Hisingen arbetar uppsökande med ungdomar i åldern 12-20 och vi rör oss i miljöer där ungdomar är. Du träffar oss på skolor, gator, torg, fritidsgårdar och mötesplatser. Vårt arbete går ut på att stötta ungdomar i olika situationer. Vi håller i olika grupper och hittar även på aktiviteter tillsammans med ungdomar. Med oss kan du prata om sådant som är viktigt för dig. Du bestämmer själv om du vill ha kontakt med oss. Vi har tystnadsplikt vilket innebär att det du väljer att prata med oss om kommer vi inte berätta för någon annan. Alla är välkomna oavsett ålder, kön, sexualitet, etnicitet och trosuppfattning.

 • Fältgruppen Östra Göteborg

  Kommunal, Östra Göteborg

  Fältgruppen är en uppsökande verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar mellan 10 och 20 år. Att vi arbetar uppsökande innebär att vi vistas i de miljöer där barn och unga befinner sig, vilket kan vara allt från hållplatsen, fritidsgården, skolan, fotbollsplanen till ute på torget. För att möta ungdomar i deras miljöer arbetar vi både dagtid, kvällar och helger.