Innan du söker till komvux

Innan du söker din kurs eller utbildning på komvux bör du fråga dig vilken typ av utbildning du ska söka. Är det ett helt kurspaket, komplettering eller en validering? Har du arbetat inom ett yrke men saknar intyg på dina kunskaper kan du ansöka om validering. Är du däremot osäker på dina kunskaper i svenska, engelska och matematik kan du göra en nivåbedömning för att veta vilken kurs du ska söka.

För att du ska klara dina studier kan du behöva vissa förkunskaper.

Nivåbedömning visar vad du kan. Om du är osäker på dina kunskaper i svenska, engelska och matematik kan du göra en nivåbedömning. Har du läs- och skrivsvårigheter får du mer tid.