Svenska för invandrare, sfi

Göteborg ska vara en stad där alla känner sig hemma. Genom sfi får du grundläggande kunskaper i svenska men också kunskaper om det svenska samhället. Via språket blir du mer delaktig i vardagen och kan vara med och påverka. Utbildningen är gratis. Den vänder sig till dig som är vuxen och inte har svenska som modersmål.

När du bestämmer dig för att börja studera svenska är det bra om du också tänker på vilket mål du har med dina studier.

SFI finns på flera olika skolor i staden. Du kan välja att läsa SFI på antingen någon av Arbetsmarknad och vuxenutbildnings skolor för eller på en folkhögskola.

Du anmäler dig till sfi genom ett personligt besök på Studie- och yrkesvägledningen.

Sfi är utbildning i svenska för invandrare. Läser du sfi får du grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. Efter avslutad kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

Om du har en utländsk utbildning ska du skicka dina betyg till Universitets- och högskolerådet för att få veta vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Du som är under 20 år och vill läsa sfi, ska gå på språkintroduktion. Det är ett gymnasieprogram som vänder sig till dig som inte har tillräckliga kunskaper i svenska.