Elevförsäkringar

Göteborgs Stad har tecknat en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg och som är till och med 17 år gamla, eller så länge de går i gymnasiet.

Försäkringen gäller endast vid olyckor

Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg är försäkrade mot olyckor dygnet runt till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasieskolan.

Försäkringen omfattar även asyl- och anknytningssökande barn och ungdomar i Göteborgs Stad. Den gäller även barn och elever från andra kommuner som går i kommunala eller fristående skolor och förskolor i Göteborg.

Observera att försäkringen endast gäller för olycksfall. Du bör alltså ha en privat försäkring för ditt barn som täcker sjukdom och en reseförsäkring när de reser.

Försäkringsvillkor olycksfallsförsäkring

Om olyckan är framme

Om olyckan är framme – kontakta Protector:
tel: 08-410 637 00
tel: 08-410 637 27 (direktnummer för försäkrade i Göteborgs Stad)

Skadeanmälan kan göras direkt på www.protectorforsakring.se
epost: skador@protectorforsakring.se

Ansvarsförsäkring vid praktik gäller i kommunala skolor

Elever i kommunala grundskolor och gymnasieskolor som är ute och praktiserar eller arbetstränar har en så kallad ansvarsförsäkring. För att den ska gälla krävs ett i förväg skriftligt avtal mellan skolan och praktikplatsen. Skolan ansvarar för att ett sådant skrivs när eleven lämnar in uppgifter om var de ska praktisera.

Reseförsäkring för elever på utbildningsförvaltningens gymnasieskolor och vuxenutbildning

När elever i kommunal gymnasieskola och i vuxenutbildning som arrangeras av utbildningsförvaltningen reser under skoltid har de en reseförsäkring. Reseförsäkringen gäller inte elever i privata skolor eller i vuxenutbildning som anordnas av privata aktörer. Kontakta utbildningsförvaltningen, tel: 031-365 00 00.

Försäkringsvillkor reseförsäkring