Göteborgs tolv miljömål

Göteborgs miljömål har sin utgångspunkt i Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål. Av dessa har Göteborgs Stad valt ut de tolv mål som är viktigast för göteborgssamhället och skapat egna, lokala miljömål.

Göteborgs tolv miljömål ska hjälpa oss att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling för staden. Vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer.

Här kan du få en överblick av hur staden ligger till i arbetet med de lokala miljömålen. Miljön i Göteborg 2016 är en sammanfattning av den årliga uppföljningen av målen.