Så fungerar båtplatskön

Fördelningen av båtplatser baseras dels på hur länge du stått i kö och dels på hur stor båt du har.

Så fördelas platserna

Grefab fördelar båtplatserna efter ett poängsystem. Du får en poäng för varje dag du står i kö. Grefab erbjuder plats i turordning till den som har högst poäng och en båt som passar med måtten på den lediga platsen. Vill du veta mer om kötiden till en båtplats i en speciell hamn kan du titta på Grefabs webbplats.

När du får ett erbjudande om båtplats

Vem får teckna avtal för båtplats?

För att få teckna avtal för båtplats ska du vara myndig och folkbokförd, äga fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i någon av kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille eller Ale.

Du måste ha en försäkring för att få skriva avtal

För att få skriva avtal om båtplats måste du ha ett giltigt försäkringsbevis för den båt du anmält. Du ska själv stå som försäkringstagare.

Byte av båtplats

Om du vill byta båtplats måste du sätta upp dig i byteskö. För närvarande kan du inte göra detta i e-tjänsten utan du mejlar kundservice@grefab.se