Du som har båtplats eller andra avtal

Här kan du som är kund hos Grefab själv ändra vissa uppgifter om dina båtplatsavtal och köplatser. Du kan även säga upp dina avtal.

Det här kan du göra

Du som redan har en båtplats eller andra avtal kan själv:

 • ändra dina kontaktuppgifter,
 • ställa dig i kö för ytterligare båtplats eller vinterplats,
 • beställa och avbeställa stege till din båtplats,
 • säga upp dina avtal för båtplats, vinterplats, hytt, kajak, jolle och sjöbod.

  Information och regler

  Ska du säga upp ett avtal?

  Du kan säga upp dina avtal direkt på webben. Du kan också lämna in eller skicka din uppsägning skriftligt till Grefab, dock inte via e-post då du måste skriva under uppsägningen.

  Säg upp avtalen i tid

  Om du inte säger upp ditt avtal i tid förlängs det till nästa år.

  Datum för uppsägning av olika avtal:

  • Båtplatsavtal ska du säga upp senast 1 mars.
  • Vinterplatsavtal, utomhus, ska du säga upp senast 1 juni.
  • Vinterplatsavtal, i hall, ska du säga upp senast 1 januari.
  • Avtal för hytt, sjöbod, kajakplats eller jolleplats ska du säga upp senast 1 mars.

  Båtplats och vinterplats är två separata avtal

  Om du har avtal på både båtplats och vinterplats har du två separata avtal med olika avtalstider, som gäller var för sig. Avtalet för din vinterplats sägs alltså inte upp automatiskt när du säger upp din båtplats.

   Så här gör du