Interkulturella projekt

Det finns flera olika sorters stöd för dig som vill arrangera ett kulturprojekt i Göteborg. Om din förening planerar ett kulturarrangemang som innebär möten och samverkan mellan olika grupper, och riktar sig till andra än den egna föreningens medlemmar kan ni söka det interkulturella projektstödet.

Det finns tre olika sorters projektstöd:

 • Interkulturella projektstöd som du ansöker om här, fördelas fyra gånger om året.
 • Projektstöd Pronto som kan sökas fyra gånger om året (max 40.000 kr).
 • Det finns också det stora Projektstödet som kan sökas två gånger per år (ingen övre gräns)
 • Under 2017 fanns även ett extra projektstöd för sommarlovsprojekt.

Vad kan stödet användas till?

Projektstödet kan användas för att producera eller arrangera ett kulturprojekt och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, filmproduktion, föreställning eller konsert. Syftet med stödet är att det ska stärka ett mångfacetterat och inkluderande kulturliv och vidga kulturutbudet genom evenemang. Stödet fördelas till kulturella projekt med övergripande syfte att stärka den interkulturella dialogen i Göteborg.

Stödet går till projekt som:

 • vänder sig till en allmän publik i Göteborg och inte bara till föreningens egna medlemmar
 • vidgar det befintliga kulturella utbudet och är nyskapande
 • ökar kontaktytorna mellan olika grupper i samhället
 • kulturella projekt med övergripande syfte att stärka den interkulturella dialogen i Göteborg.
 • Projekt som samverkar över gränser och som bedrivs på ett jämlikt och demokratiskt sätt
 • Ett krav är att projektet är offentligt och äger rum i staden.
 • De fem nationella minoriteterna i Sverige (sverigefinnar, samer, romer, judar och tornedalingar) kan söka stöd för att visa upp och stärka sin egen kultur.

Hur mycket kan du söka?

Det finns ingen övre gräns för hur mycket pengar du kan söka för interkulturella projekt.

Vem kan få Interkulturellt projektstöd?

Sökande ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel. Många söker stöd och alla projekt kan inte få. Studieresor eller internt arbete som riktar sig till de egna medlemmarna kan till exempel inte få stöd. Du måste också söka i god tid för att kunna få stöd till ett projekt.

Ibland kan det vara svårt att själv avgöra om projektet är av sådant slag att det kan få stöd. I sådana fall kan ni gärna kontakta oss för att diskutera projektet.

Vem kan inte få projektstöd?

Offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag kan inte beviljas stöd från kulturnämnden. Projekt inom utbildningar kan heller inte få stöd och ej heller organisationer och företag registrerade i utlandet.

Ansökningstider

Stöd för interkulturella projekt fördelas vid fyra tillfällen under året och beslutas av kulturnämndens utskott för kulturstöd.

Ansökningstider för 2018 är onsdag 24 januari, onsdag 25 april, onsdag 22 augusti och onsdag 17 oktober. Ansökan skall vara inne senast kl 12.00 (mitt på dagen). Var ute i god tid med din ansökan. Ansökningssystemet kan bli överbelastat de sista två dagarna.

  Ansök om stöd till ett interkulturellt projekt

  När du klickar på länken för att ansöka kommer du till en sida utanför goteborg.se. Har du sökt tidigare loggar du in med dina användaruppgifter. Är det första gången behöver du skapa ett användarkonto. Du skapar kontot som privatperson.

   Så här gör du