Arrangera lotteri, bingo

Ideella föreningar kan samla in pengar till sin verksamhet genom att arrangera lotterier eller ansöka om tillstånd för bingo. Här får du veta vilka regler som gäller och hur du söker lotteritillstånd.

Lotterier - utdrag ur Lotterilagen (1994:1000)

Vem får arrangera ett lotteri?

För att sälja lotterier så behövs behörighet (se §15). För att vara behörig krävs att

  • föreningen är en svensk juridisk person
  • föreningen har syftet att stödja ett allmännyttigt ändamål inom landet
  • föreningen har varit verksam i minst 2 år

Vissa lotterier kräver tillstånd, andra inte

Lottpris, storleken på lotteriet och hur lotterna säljs avgör om du behöver tillstånd eller inte.

§19-lotteri - kräver inte tillstånd

En ideell förening som är behörig behöver inte ansöka om tillstånd för att arrangera mindre lotterier i samband med aktiviteter och sammankomster som föreningen deltar i. Detta kallas tillståndsfria lotterier (§19).

  • lotterna får endast säljas på platsen för aktiviteten eller sammankomsten.
  • lottpriset får vara högst 1/6000 prisbasbelopp, i praktiken 5 kr.
  • värdet av högsta vinsten får uppgå till högst 1/6 prisbasbelopp.
  • det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

§17-lotteri - kräver tillstånd
Om din förening vill arrangera ett eller flera lotterier i Göteborg eller med ett högre lottpris än 1/6000 prisbasbelopp (5 kr) ska tillstånd sökas, ett s.k. registreringstillstånd. Under en 3-årsperiod är högsta tillåtna försäljningssumma 20 prisbasbelopp.

§16-lotteri - kräver tillstånd
Om din förening vill arrangera ett enda stort lotteri med en försäljningssumma överstigande 20 prisbasbelopp, ska tillstånd sökas, ett så kallat tillståndslotteri.

Gå in på Lotteriinspektionens hemsida för mer information. Klicka på Lotterilagen (1994:1000) och läs mer.

Var söker du tillstånd?

För lotterier inom Göteborgs Stad söker du tillstånd hos idrotts- och föreningsförvaltningen. Ansökan om tillstånd och registrering för lotterier görs på särskilda blanketter. För tillståndet betalas en tillståndsavgift.

Om lotterna säljs i två eller flera kommuner inom länet är Länsstyrelsen tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Vid rikslotterier är Lotteriinspektionen i Strängnäs tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Hur går kontrollen till?

Föreningen utser en lotteriföreståndare och förvaltningen tillsätter en lotterikontrollant. Dessa ska komma överens om alla detaljer kring lotteriet, innan arbetet med lotteriet påbörjas. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Kontrollanten gör vinstdragningen och hela lotteriet ska efteråt redovisas till kontrollanten. Föreningen betalar ett arvode för kontrollantens insats.

Bingo

Bingotillstånd beviljas av Länsstyrelsen. Tillstånd ges främst till föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet eller verksamhet för barn och ungdomar med funktionsvariation.

Läs mer och hämta blankett för bingotillstånd hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.