Kom igång att läsa

Barn idag växer upp med skriven text runt omkring sig. I böcker, med leksaker, dataspel, teveprogram, tidningar, skyltar med mera. Barn är ofta snabba att själva skaffa sig kunskap om läsande och skrivande om de får rätt stöd i samspel med vuxna och andra barn.

Barns olika stadier av läsning

  • Pseudoläsning - barnet känner igen en kort text, till exempel en skylt och säger: -Titta ICA! Barnet kan inte läsa men vet att skylten betyder ICA.
  • Barnet lär sig bokstäverna och även att skilja dem åt och kan kanske sammanfoga dem till språkljud. Barnet känner igen sitt namn.
  • Barnet börjar läsa igenom ordet, bokstav för bokstav och förstår så småningom ordets betydelse (alfabetisering).
  • Barnet börjar känna igen delar av eller hela ordet och sätter snabbt ihop ordets betydelse. Nu har starten gått!

Lästräna med ditt barn

Det bästa sättet att få ditt barn att bli en läsare är att läsa högt för barnet. Det är aldrig för sent att börja läsa högt, men gärna så tidigt som möjligt. Här kommer några tips till dig som förälder.

  • Förutsättningen för att lära sig att läsa, är tid. Så ta dig tid. Sitt med under läsningen. Barnet behöver din närvaro kanske även vid tyst läsning. Det är viktigt att som vuxen vara lyhörd och inkännande, så att barnet inte tappar självförtroendet helt.
  • Att växelläsa är bra. Läs ett ord/stycke/sida och låt barnet läsa nästa. Prata om vad texten betyder. Ställ frågor som till exempel:Varför tror du att flickan/pojken gjorde så? Hur skulle du ha gjort? Att samtala om boken fördjupar läsningen. Läs slutet av boken högt för ditt barn! Det är en god belöning att få veta hur det hela slutade. Lässvaga barn behöver också höra en flytande läsning, för att få helhet och överblick i berättelsen.
  • Läs högt även för barn längre upp i skolåldern. Unna dig och ditt barn en härlig läsupplevelse tillsammans! Lästräningen tar mycket kraft. Bryt lästräningen innan lusten försvinner. Om barnet orkar maximalt 15 minuter - bryt efter 13! Chansen är större att ditt barn då har mer energi att lästräna nästa dag.
  • Sist men inte minst: Böcker och läsning är något som måste prioriteras - nästan ”tvingas” in i de dagliga rutinerna. Alla medier är bra och pedagogiska på sitt sätt, men det finns ingen genväg till läsning förutom att just läsa.

Vi hjälper till med läslusten

En del barn tycker att det är svårt att lära sig läsa. Orsakerna till detta kan vara många och ibland komplicerade. Det kan vara övergående eller visa sig följa med barnet länge. Vi kan erbjuda hjälp med att försöka förmedla läslust hos barnet med bra böcker. För lusten är den främsta drivkraften!

Vi hjälper er att hitta något som barnet tycker är kul och lagom svårt. Det kan vara en tidning, en spännande berättelse på bok, cd, talbok eller på talbok med både text och ljud. Dessutom - glöm inte serierna!

Det finns ingen genväg till att lära sig läsa. Det är ett hårt läsarbete i en enda riktning. Men man kan ha roligt på vägen. Välkomna in!

”Vårt mål är inte att skapa goda böcker
och få barnen att läsa dem.
Vårt mål är att, med böckerna som hjälpmedel,
aktivera barnens skapande krafter
och lära dem att utvinna glädje ur sin tillvaro.”

Lennart Hellsing: Tankar om barnlitteraturen