Telefon- och internettjänster

När du ingår ett avtal om en telefon- och internettjänst förekommer det ofta muntliga löften om hur förträffligt tjänsten fungerar. Var noga med att kontrollera att dessa verkligen stämmer innan du skriver under. Det är inte säkert att du kan ångra dig. Läs Konsument Göteborgs information om telefon- och internettjänster nedan.

Ingå avtal

Det finns inga så kallade formkrav för att ingå avtal om telefoni- TV- och bredbandsabonnemang. Därför är både muntliga och skriftliga avtal bindande. Telefoni- eller internetleverantören måste kunna styrka att det finns ett avtal överhuvudtaget och vad det gäller. Det är därför vanligt att leverantören spelar in en ljudfil av muntliga avtal som ingås via telefon. Läs mer på Telekområdgivarnas webbplats om bindande avtal.

Läs igenom innan du skriver under

När du ingår ett avtal om en telefon- och internettjänst förekommer det ofta muntliga löften om hur förträffligt tjänsten fungerar. Det kan gälla prisuppgifter, täckning, eller andra egenskaper. Var noga med att kontrollera att dessa verkligen stämmer med det som står i själva avtalet eftersom det är ditt ansvar att läsa igenom detta innan du skriver under. Tänk på att du är bunden av det skriftliga avtalet även om du missförstår det eller inte har läst igenom det finstilta.

Kan jag ångra ett avtal?

Du har ångerrätt i 14 dagar enligt lag om du ingått ett avtal via telefon, internet (så kallat distansavtal) eller utanför företagets vanliga affärslokaler, till exempel vid hembesök eller annan endast tillfällig försäljning i köpcentrum eller på gatan. Läs mer om vad som gäller om ångerrätt på Telekområdgivarnas webbsida ångerrätt.

Öppet köp

Ibland kan en försäljare erbjuda så kallat ”öppet köp”. Det är frivilligt att erbjuda denna möjlighet och inte reglerat i någon lag. Därför är det viktigt att du noggrant kontrollerar villkoren för att låta köpet gå tillbaka. Be i så fall att få eventuella muntliga löften i skriftlig form.

Problem med telefon- och internettjänster

Det är vanligt att det blir problem som till exempel leveransförsening, avbrott, avstängning av tjänsten, räkningar och andra fel. På Telekområdgivarnas webbplats om fel och ersättning kan du läsa vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Frågor och svar

Kontakta konsumentrådgivningen

  • Telefonnummer031-368 08 00
  • Telefontidermån-tor 9-12
  • Fax031-368 08 48
  • BesöksadressEkelundsgatan 1
  • Besökstider Mån-tors 9-12
  • PostadressBox 11364404 28 Göteborg
Fler kontaktuppgifter och karta