Telefon- och internettjänster

När du ingår ett avtal om en telefon- och internettjänst förekommer det ofta muntliga löften om hur förträffligt tjänsten fungerar. Var noga med att kontrollera att dessa verkligen stämmer innan du skriver under. Det är inte säkert att du kan ångra dig. Läs mer om när ångerrättet gäller och vad du ska tänka på.

Ingå avtal

Både muntliga och skriftliga avtal är bindande. Säljaren måste kunna styrka att det finns ett avtal och vad det omfattar. Det är därför vanligt att säljaren spelar in en ljudfil av muntliga avtal som ingås via telefon.

När du ingår ett avtal om en abonnemangstjänst förekommer det ofta muntliga löften om hur bra tjänsten fungerar. Var noga med att kontrollera att dessa uppgifter verkligen stämmer med det som står i själva avtalet. Det är ditt ansvar att läsa igenom avtalet innan du skriver under.

Kan jag ångra ett avtal?

Du har ångerrätt i 14 dagar om du ingått ett avtal på distans (exempelvis via telefon eller internet) eller på en plats utanför företagets vanliga affärslokaler (exempelvis vid hembesök eller vid annan tillfällig försäljning). Om du inte fått information om ångerrätten från säljaren kan ångerrätten förlängas. Det är bra att ångra sig skriftligt eftersom du då kan bevisa att du ångrat dig i tid. Spara alltid en kopia på brevet eller mejlet.

Ibland kan en försäljare i butik erbjuda ”öppet köp”. Det är frivilligt att erbjuda denna möjlighet och det är inte reglerat i någon lag. Därför är det viktigt att du noggrant kontrollerar villkoren för att låta köpet gå tillbaka. Be om att få eventuella muntliga löften skriftliga.

Problem med telefon- och internettjänster

Ibland blir det problem med telefon- och internettjänster som exempelvis leveransförsening, avbrott, avstängning av tjänsten eller felaktiga räkningar. Det är viktigt att du klagar (reklamerar) till säljaren om det är fel på en tjänst eller vara som du har köpt. Om du anser att en räkning är felaktig bör du meddela säljaren om den felaktiga räkningen (bestrida).

Om du har frågor om avtalsvillkor, vad du kan kräva vid en felaktig telefon- eller internettjänst eller behöver råd kring hur du gör för att bestrida en felaktig räkning kan du kontakta Konsument Göteborg.

Du hittar även mer information om att teckna och avsluta telefoniavtal på Telecområdgivarnas webbplats.

    Frågor och svar